Quay lại

THÔNG BÁO: TẠM DỪNG XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH ĐỐI VỚI CÔNG DÂN HAI NƯỚC VIỆT NAM - CAMPUCHIA

THÔNG BÁO: TẠM DỪNG XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH ĐỐI VỚI CÔNG DÂN HAI NƯỚC VIỆT NAM - CAMPUCHIA

Thực hiện Văn bản số 628/UBND-NC ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh về việc tạm dừng xuất cảnh, nhập cảnh đối với công dân hai nước Việt Nam và Campuchia.


Theo đó, ngày 20/3/2020, Bộ ngoại giao đã ban hành Văn bản số 989/BNG-UBBG về việc thông báo của phía Campuchia thông báo tạm dừng xuất cảnh, nhập cảnh đối với công dân hai nước Việt Nam và Campuchia. Sở Giao thông vận tải thông báo đến các tổ chức và cá nhân hoạt động vận tải đường bộ qua lại biên giới giữa Việt Nam - Campuchia biết, thực hiện./.
                                                                                                       (Tin Sở GTVT Gia Lai)

Quay lại