CHUYÊN MỤC

PHÒNG, CHỐNG COVID TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI
Giới thiệu
Chỉ đạo, điều hành
Quy hoạch- Kế hoạch
Chính sách ưu đãi, đầu tư
Dự án, hạng mục đầu tư
Thông tin tuyên truyền
Vận tải đường bộ
Đào tạo - Sát hạch
An toàn giao thông
Kết cấu hạ tầng giao thông
Công khai ngân sách
Thông tin đấu thầu
Thống kê, báo cáo
Khen thưởng-xử lý VPHC
Tiếp cận thông tin
An toàn thông tin
Hỏi đáp trực tuyến
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến việc thực hiện văn bản QPPL do Sở GTVT tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành

 

 Bookmark-Folder-icon-(1).png  Các văn bản của tỉnh Gia Lai

 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
472/QĐ-UBND 07/08/2015 Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg
468/QĐ-UBND 06/08/2015 Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của UBND tỉnh Gia Lai V/v Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015 đến năm 2020
396/QĐ-UBND 14/07/2015 Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành Phương án Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015-2020
386/QĐ-UBND 08/07/2015 Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của UBND tỉnh Gia Lai V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ Tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Gia Lai
12/CT-UBND 24/06/2015 Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh Gia Lai V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
365/QĐ-UBND 24/06/2015 Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh Gia Lai V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 về phát triển đẩy mạnh công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế
299/QĐ-UBND 26/05/2015 Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh Gia Lai V/v quy định giá dịch vụ xe ra, vào địa điểm tập kết kiểm tra hàng hóa tại Khu kinh tế Cửa khẩu Lệ Thanh huyện Đức Cơ
430/QĐ-UBND 18/05/2015 Quyết định số 430/