You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu
Chỉ đạo, điều hành
Quy hoạch- Kế hoạch
Chính sách ưu đãi, đầu tư
Dự án, hạng mục đầu tư
Thông tin tuyên truyền
Vận tải đường bộ
Đào tạo - Sát hạch
An toàn giao thông
Kết cấu hạ tầng giao thông
Công khai ngân sách
Thông tin đấu thầu
Thống kê, báo cáo
Khen thưởng-xử lý VPHC
Tiếp cận thông tin
An toàn thông tin
Hỏi đáp trực tuyến
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến đối với việc thực hiện các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành

 

 Bookmark-Folder-icon-(1).png  Các văn bản của Sở

 
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 -
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
479/SGTVT-KHTCVT 21/03/2020 479/SGTVT-KHTCVT ngày 21/3/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v bắt buộc khai báo y tế đối với hành khách trên xe khách liên tỉnh kể từ 12h ngày 21/3/2020.
121/SGTVT-KHTCVT 31/01/2020 121/SGTVT-KHTCVT ngày 31/01/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai  V/v tăng cường công tác quản lý lái xe kinh doanh vận tải.
107/SGTVT-KHTCVT 21/01/2020 107/SGTVT-KHTCVT ngày 21/01/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai  V/v tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ phục vụ vận tải Tết Nguyên đán.
102/TB-SGTVT 17/01/2020 102/TB-SGTVT ngày 17/01/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai  Thông báo về việc tiếp công dân của Sở GTVT
39/SGTVT-QLPTNL 08/01/2020 39/SGTVT-QLPTNL ngày 08/01/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Chấp thuận phương án hoạt động đào tạo lái xe hạng A1
2310/TB-SGTVT 08/11/2019 2310/TB-SGTVT ngày 08/11/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai  Về việc bổ sung các sân sát hạch đủ điều kiện tổ chức sát hạch lái xe hạng A1 và A4 tại các huyện, thị xã 
2320/TB-SGTVT 06/11/2019 2320/TB-SGTVT ngày 06/11/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai  Thông báo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Gia Lai
2313/SGTVT-KHTCVT 05/11/2019 2313/SGTVT-KHTCVT ngày 05/11/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai  V/v đăng tham dự giải thưởng “Vô lăng Vàng” năm 2019.
762/QĐ-SGTVT 31/10/2019 762/QĐ-SGTVT ngày 31/10/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai  về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
2224/SGTVT-KHTCVT 25/10/2019 2224/SGTVT-KHTCVT ngày 25/10/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai  V/v phục vụ vận chuyên hành khách tham gia Sự kiện “Trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ - TECHDEMO 2019 
2088/SGTVT-KHTCVT 09/10/2019 2088/SGTVT-KHTCVT ngày 09/10/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai  V/v khắc phục một số tồn tại theo thông báo của Đoàn Thanh tra. 
1994/SGTVT-KHTCVT 30/09/2019 1994/SGTVT-KHTCVT ngày 30/9/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai  V/v giải trình không truyền dữ liệu T8/2019
1783/KL-SGTVT 04/09/2019 1783/KL-SGTVT ngày 04/9/2019 của Sở Giao thông vận tải về việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô và điều kiện hoạt động kinh doanh của bến xe
1576/SGTVT-KHTCVT 05/08/2019 1576/SGTVT-KHTCVT ngày 05/8/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v thông báo kế hoạch kiểm tra của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
1574/SGTVT-KHTCVT 05/08/2019 1574/SGTVT-KHTCVT ngày 05/8/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v phục vụ vận chuyên hành khách tham gia Hội nghị kết nối cung cầu khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
1490/SGTVT-QLPTNL 24/07/2019 1490/SGTVT-QLPTNL ngày 24/7/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Chấp thuận phương án đào tạo mô tô hạng A1
1343/TB-SGTVT 04/07/2019 1343/TB-SGTVT ngày 04/7/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển công chức năm 2018
1232/SGTVT-KHTCV 24/06/2019 1232/SGTVT-KHTCVT ngày 24/6/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn thực hiện các quy định của Pháp luật về kinh doanh và và điều kiện kinh doanh vận tải.
377/QĐ-SGTVT 11/06/2019 377/QĐ-SGTVT ngày 11/6/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai V/v thu hồi Giấy phép kinh doanh Công ty Tân Đạt
340/QĐ-SGTVT 27/05/2019 340/QĐ-SGTVT ngày 27/5/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và điều kiện hoạt động kinh doanh bến xe