You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu
Chỉ đạo, điều hành
Quy hoạch- Kế hoạch
Chính sách ưu đãi, đầu tư
Dự án, hạng mục đầu tư
Thông tin tuyên truyền
Vận tải đường bộ
Đào tạo - Sát hạch
An toàn giao thông
Kết cấu hạ tầng giao thông
Công khai ngân sách
Thông tin đấu thầu
Thống kê, báo cáo
Khen thưởng-xử lý VPHC
Tiếp cận thông tin
An toàn thông tin
Hỏi đáp trực tuyến
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến việc thực hiện văn bản QPPL do Sở GTVT tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành

Chỉ thị: Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác giải ngân kế hoạch năm 2014, đẩy mạnh tiến độ triển khai, đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án

Số hiệu: 17/CT-BGTVT Ngày ban hành: 14/08/2014
Nơi ban hành: Bộ GTVT Loại văn bản: Chỉ thị