CHUYÊN MỤC

PHÒNG, CHỐNG COVID TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI
Giới thiệu
Chỉ đạo, điều hành
Quy hoạch- Kế hoạch
Chính sách ưu đãi, đầu tư
Dự án, hạng mục đầu tư
Thông tin tuyên truyền
Vận tải đường bộ
Đào tạo - Sát hạch
An toàn giao thông
Kết cấu hạ tầng giao thông
Công khai ngân sách
Thông tin đấu thầu
Thống kê, báo cáo
Khen thưởng-xử lý VPHC
Tiếp cận thông tin
An toàn thông tin
Hỏi đáp trực tuyến
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến việc thực hiện văn bản QPPL do Sở GTVT tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành

 

 Bookmark-Folder-icon-(1).png  Các văn bản của Bộ GTVT

 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
19/2014/TT-BGTVT 28/05/2014 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT về bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng
1984/QĐ-BGTVT 27/05/2014 Quyết định V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài GTVT
1993/BGTVT-VT 27/05/2014 Quyết định ban hành Chương trình Hành bđộng phòng, chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
17/2014/TT-BGTVT 27/05/2014 Thông Tư Quy định tiêu chuẩn các chức danh làm việc tại Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ
5886/BGTVT-VT 22/05/2014 V/v tăng cường chất lượng dịch vụ và bảm đảm an ninh, an toàn trong hoạt động giao thông vận tải
15/2014/TT-BGTVT 13/05/2014 Thông Tư của Bộ GTVT hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh Việt Nam
16/2014/TT-BGTVT 13/05/2014 Thông tư Quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ
12/2014/TT-BGTVT 29/04/2014 Thông tư hướng dẫn quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn
1594/QĐ-BGTVT 29/04/2014 Phê duyệt Quy hoạch hệ thống các trạm dừng, nghỉ dọc theo tuyến chính dự án đường Hồ Chí Minh
1608/QĐ-BGTVT 29/04/2014 Quyết định ban hành Kế hoạch Phòng, chống tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em giai đoạn 2014-2015