You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu
Chỉ đạo, điều hành
Quy hoạch- Kế hoạch
Chính sách ưu đãi, đầu tư
Dự án, hạng mục đầu tư
Thông tin tuyên truyền
Vận tải đường bộ
Đào tạo - Sát hạch
An toàn giao thông
Kết cấu hạ tầng giao thông
Công khai ngân sách
Thông tin đấu thầu
Thống kê, báo cáo
Khen thưởng-xử lý VPHC
Tiếp cận thông tin
An toàn thông tin
Hỏi đáp trực tuyến
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến việc thực hiện văn bản QPPL do Sở GTVT tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành

 |<  <  16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
93/2008/QĐ-UBND 24/12/2008 Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quy định quản lý hoạt động của bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Gia Lai
169/QĐ-SGTVT 30/10/2008 Quyết định số 169/QĐ-SGTVT của Sở Giao thông vận tải ngày 30 tháng 10 năm 2008 ban hành Quy chế công tác văn thư và lưu trữ
170/QĐ-SGTVT 30/10/2008 Quyết định số 170/QĐ-SGTVT của Sở Giao thông vận tải ngày 30 tháng 10 năm 2008 ban hành quy chế tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo
45/2008/QĐ-UBND 20/08/2008 Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân ngày 20 tháng 8 năm 2008 ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô của các cơ quan hành chính, sự nghiệp có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
85/2008/QĐ-TTg 03/07/2008 Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Khoản 11 Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
27/2008/QĐ-UBND 23/05/2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh tăng 20% mức thu học phí đoà tạo lái xe ô tô quy định tại Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 03 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính
68/QĐ-SGTVT 14/04/2008 Quyết định số 68/QĐ-SGTVT của Sở Giao thông vận tải ngày 14 thang 04 năm 2008 về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước
67/QĐ-SGTVT 08/04/2008 Quyết định số 67/QĐ-SGTVT của Sở Giao thông vận tải ngày 08 tháng 4 năm 2008 bổ sung Điều 6 Quyết định số 44/QĐ-SGTVT ngày 05 tháng 03 năm 2008 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công
67b/QĐ-SGTVT 08/04/2008 Quyết định số 67b/QĐ-SGTVT của Sở Giao thông vận tải ngày 08 tháng 4 năm 2008 ban hành Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng
01/2008/TTLT-BNV-BTC 13/03/2008 Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BNV-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng. 
45/QĐ-SGTVT 05/03/2008 Quyết định số 45/QĐ-SGTVT của Sở Giao thông vận tải ngày 05 tháng 03 năm 2008
19/2008/NĐ-CP 14/02/2008 Nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng
158/2007/NĐ-CP 27/10/2007 Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.
157/2007/NĐ-CP 27/10/2007 Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.
01/2007/QH12 04/08/2007 Luật số 01/2007/QH12 ngày 04 tháng 08 năm 2007 của Quốc hội khoá 12 về sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.
129/2007/QĐ-TTg 02/08/2007 Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước
103/2007/NĐ-CP 14/06/2007 Nghị định số 103/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
64/2007/QĐ-TTg 10/05/2007 Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.
47/2007/NĐ-CP 27/03/2007 Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
37/2007/NĐ-CP 09/03/2007 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright ©2014 Bản quyền thuộc về Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269 3824248 - Fax: 0269 3824241- Đường dây nóng: 0968583071
 Email: sgtvt@gialai.gov.vn; Fanpage: https://www.facebook.com/sgtvtgialai
Giấy phép số: 11/GP-TTĐT ngày 17/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai