You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu
Chỉ đạo, điều hành
Quy hoạch- Kế hoạch
Chính sách ưu đãi, đầu tư
Dự án, hạng mục đầu tư
Thông tin tuyên truyền
Vận tải đường bộ
Đào tạo - Sát hạch
An toàn giao thông
Kết cấu hạ tầng giao thông
Công khai ngân sách
Thông tin đấu thầu
Thống kê, báo cáo
Khen thưởng-xử lý VPHC
Tiếp cận thông tin
An toàn thông tin
Hỏi đáp trực tuyến
Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến việc thực hiện văn bản QPPL do Sở GTVT tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành

 |<  <  15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
95/2009/NĐ-CP 30/10/2009 Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người     
91/2009/NĐ-CP 21/10/2009 Nghị định số 91/2009/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
61/QĐ-SGTVT 07/07/2009 Quyết định số 61/QĐ-SGTVT ngày 07 tháng 7 năm 2009  sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định số 15/QĐ-SGTVT ngày 09/01/2008 của Giám đốc Sở GTVT về việc ban hành Quy trình thẩm định hồ sơ, nghiệm thu cải tạo PTCG đường bộ
21/NQ-CP 12/05/2009 Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
293/SGTVT-QLPT&NL 29/04/2009 Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch loại 3 (Trường dạy nghề Gia Lai)
285/SGTVT-QLPT&NL 28/04/2009 Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch loại 3 (Trường trung cấp nghề Số 5 - Trung tâm đào tạo nghề tại Gia Lai)
06 /2009/QĐ-UBND 23/03/2009 Quyết định số 06 /2009/QĐ-UBND Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về giao thông vận tải của Phòng Công thương  thuộc UBND các huyện, của Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND thị xã, thành tại tỉnh Gia Lai
06 /2009/QĐ-UBND 23/03/2009 Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy củaSở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về giao thông vận tải của Phòng Công thương  thuộc UBND các huyện, của Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND thị xã, thành phố tại tỉnh Gia Lai    
17/SGTVT-QLPT&NL 08/01/2009 Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 tại Huyện Phú Thiện thuộc Công ty CP Xây dựng - Vận tải Gia Lai
21/2008/CT-UBND 24/12/2008 Chỉ thị số  21/2008/CT-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý xe công nông, xe cơ giới ba bánh, xe thô sơ ba, bốn bánh trên địa bàn tỉnh Gia Lai
93/2008/QĐ-UBND 24/12/2008 Quyết định số 93/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quy định quản lý hoạt động của bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Gia Lai
169/QĐ-SGTVT 30/10/2008 Quyết định số 169/QĐ-SGTVT của Sở Giao thông vận tải ngày 30 tháng 10 năm 2008 ban hành Quy chế công tác văn thư và lưu trữ
170/QĐ-SGTVT 30/10/2008 Quyết định số 170/QĐ-SGTVT của Sở Giao thông vận tải ngày 30 tháng 10 năm 2008 ban hành quy chế tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo
45/2008/QĐ-UBND 20/08/2008 Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân ngày 20 tháng 8 năm 2008 ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô của các cơ quan hành chính, sự nghiệp có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
85/2008/QĐ-TTg 03/07/2008 Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại Khoản 11 Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập
27/2008/QĐ-UBND 23/05/2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc điều chỉnh tăng 20% mức thu học phí đoà tạo lái xe ô tô quy định tại Thông tư số 26/2007/TT-BTC ngày 03 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính
68/QĐ-SGTVT 14/04/2008 Quyết định số 68/QĐ-SGTVT của Sở Giao thông vận tải ngày 14 thang 04 năm 2008 về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước
67/QĐ-SGTVT 08/04/2008 Quyết định số 67/QĐ-SGTVT của Sở Giao thông vận tải ngày 08 tháng 4 năm 2008 bổ sung Điều 6 Quyết định số 44/QĐ-SGTVT ngày 05 tháng 03 năm 2008 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công
67b/QĐ-SGTVT 08/04/2008 Quyết định số 67b/QĐ-SGTVT của Sở Giao thông vận tải ngày 08 tháng 4 năm 2008 ban hành Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng
01/2008/TTLT-BNV-BTC 13/03/2008 Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BNV-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng. 
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright ©2014 Bản quyền thuộc về Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269 3824248 - Fax: 0269 3824241- Đường dây nóng: 0968583071
 Email: sgtvt@gialai.gov.vn; Fanpage: https://www.facebook.com/sgtvtgialai
Giấy phép số: 11/GP-TTĐT ngày 17/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai