You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.

 

CHUYÊN MỤC

Giới thiệu
Chỉ đạo, điều hành
Quy hoạch- Kế hoạch
Dự án, hạng mục đầu tư
Thông tin tuyên truyền
Thủ tục hành chính công
Vận tải đường bộ
Đào tạo - Sát hạch
An toàn giao thông
Kết cấu hạ tầng giao thông
Thông tin đấu thầu
Thống kê, báo cáo
Kết quả xử lý VPHC
Tiếp cận thông tin
An toàn thông tin
Hỏi đáp trực tuyến

 
Tra cứu văn bản
Nội dung trích yếu:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Văn bản Trung Ương


 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
12/CT-TTg 23/06/2013 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 27/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải
60/2013/QĐ-TTg 21/10/2013 Quyết định 60/2013/QĐ-TTg ngày 21/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam thuộc Bộ GTVT
15/2013/NĐ-CP 06/02/2013 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng
1502/QĐ-TTg 11/10/2012 Quyết định 1502/QĐ-TTg ngày 11/10/2012 của Chính phủ về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030
43/2011/NĐ-CP 13/06/2011 Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
33/2011/NĐ-CP 16/05/2011 Nghị định số 33/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2011 sủa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
471/QĐ-TTg 30/03/2011 Quyết định 471/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ  về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương  hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi, người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn
22/2011/NĐ-CP 04/04/2011 Nghị định 22/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu chung
68/2006/NĐ-CP 18/07/2006 Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
1018 NQ/UBTVQH12 21/01/2011 Nghị quyết số 1018 NQ/UBTVQH12 ngày 21 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố ngày bầu cử và thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016

Văn bản của Bộ GTVT


Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
2782/QĐ-BGTVT 24/12/2018 Quyết định 2782/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2018 của Bộ Giao thông vận tải Phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng đào tạo, sát hạch và quản lý GPLX đảm bảo ATGT
1201/QĐ-BGTVT 11/06/2018
Quyết định số Quyết định số 1201/QĐ-BGTVT ngày 11/6/2018 của Bộ GTVT về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến 2030
1086/QĐ-BGTVT 29/05/2018 Quyết định số 1086/QĐ-BGTVT ngày 29/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành "quy định kỹ thuật về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội bê tông nhựa tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường  ô tô " để áp dụng trong cải tạo, sửa chữa và nâng cấp kết cấu áo đường ô tô
2955/TCĐBVN- QLBTĐB 23/05/2018 Văn bản số 2955/TCĐBVN- QLBTĐB ngày 23/5/2018 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai ứng dụng công nghệ NeoWed (còn gọi là ô ngăn hình mạng hoặc ô địa kỹ thuật) trong bảo trì đường bộ
3694/KH-BGTVT 10/04/2018 Kế hoạch số 3694/KH-BGTVT ngày 10/4/2018 của Bộ GTVT "thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020
12/2017/TT-BGTVT 15/04/2017 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
10/CT-BGTVT 17/11/2016
Chỉ thị số 10/CT-BGTVT ngày 17/11/2016 của Bộ GTVT về tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trong quá trình triển khai thi công các dự án xây dựng công trình giao thông
02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT 20/06/2016 Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BCA-BQP-BGTVT ngày 20/06/2016 liên bộ Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố
02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL 23/03/2016 Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 23/3/2016 của Bộ GTVT và Bộ Văn hóa Thể thao du lịch hướng dẫn về cấp biển hiệu phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch
92/2015/TT-BGTVT 31/12/2015
Thông tư số 92/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ GTVT Quy định về quy trình lựa chon đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô
73/2015/TT-BGTVT 11/11/2015 Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bên xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015
3929/QĐ-BGTVT 03/11/2015 Quyết định số 3929/QĐ-BGTVT ngày 03/11/2015 của Bộ GTVT Đính chính Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ
60/2015/TT-BGTVT 02/11/2015
Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
3755/QĐ-BGTVT 21/10/2015 Quyết định số 3755/QĐ-BGTVT ngày 21/10/2015 của Bộ GTVT Ban hành Quy định tạm thời về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp bê tông nhựa tái chế nóng tại trộn ( với hàm lượng RAP không lớn hơn 25%)
58/2015/TT-BGTVT 20/10/2015 Thông tư 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
13780/BGTVT-CQLXD 16/10/2015
Văn bản số 13780/BGTVT-CQLXD ngày 16/10/2015 của Bộ GTVT về việc chỉ dẫn đánh giá, xá định nguyên nhân và giải pháp sửa chữa khắc phục hư hỏng "hằn lún vệt bánh xe" mặt đường bê tông nhựa đối với các tuyến đường sau khi đưa vào khai thác sử dụng
46/2015/TT-BGTVT 07/09/2015 Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ
24/2015/TTLT-BYT-BGTVT 21/08/2015 Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Liên Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe
42/2015/TTLT-BGTVT-BNV 14/08/2015 Thông tư số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14/8/2015 của Liên bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
2920/QĐ-BGTVT 13/08/2015 Quyết định 2920/QĐ-BGTVT ngày 13/8/2015 của Bộ GTVT Quy định về nâng cao trách nhiệm bảo hành đối với các dự án xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ GTVT quyết định đầu tư
2797/QĐ-BGTVT 04/08/2015 Quyết định số 2797/QĐ-BGTVT ngày 04/8/2015 của Bộ GTVT Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể ngành GTVT năm 2016
2798/QĐ-BGTVT 04/08/2015 Quyết định số 2798/QĐ-BGTVT ngày 04/8/2015 của Bộ GTVT Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể ngành giao thông vận tải 5 năm 2016-2020
39/2015/TT-BGTVT 31/07/2015 Thông tư 39/2015/TT-BGTVT ngày 31/7/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia
9297/BGTVT-KHCN 31/07/2015 Văn bản số 9297/BGTVT-KHCN ngày 31/7/2014 của Bộ GTVT về việc triển khai các giải pháp khắc phục hư hỏng "hằn lún vệt bánh xe" sau khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng
2660/QĐ-BGTVT 27/07/2015 Quyết định số 2660/QĐ-BGTVT ngày 27/7/2015 của Bộ GTVT V/v đính chính Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô
32/2015/CT-BGTVT 24/07/2015 Chỉ thị 32/2015/CT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ GTVT quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông
1438/QĐ-BGTVT 23/04/2015 Quyết định số 1438/QĐ-BGTVT ngày 23/4/2015 của Bộ GTVT Ban hành Chỉ dẫn tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp vật liệu Rhinophalt trong công tác bảo trì mặt đường bê tông nhựa
1423/QĐ-BGTVT 22/04/2015 Quyết định số 1423/QĐ-BGTVTngày 22/4/2015 của Bộ GTVT Phê duyệt Đề án tái cơ cấu vận tải đường bộ đến năm 2020
10/2015/TT-BGTVT 15/04/2015 Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ GTVT Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô
08/2015/TT-BGTVT 14/04/2015 Thông tư số 08/2015/TT-BGTVT ngày 14/4/2015 của Bộ GTVT Quy định về công tác cứu hộ và định mức dự toán công tác cứu hộ trên đường cao tốc
1173/QĐ-BGTVT 06/04/2015 Quyết định số 1173/QĐ-BGTVT ngày 06/4/2015 của Bộ GTVT Phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự an toàn hành lang đường bộ năm 2015
1784/KH-BGTVT 06/02/2015 Kế hoạch 1784/KH-BGTVT ngày 06/02/2015 của Bộ GTVT ban hành Kế hoạch hành động " Năm An toàn giao thông - 2015"
01/CTPH/BGTVT-TWĐTN 03/02/2015 Chương trình 01/CTPH/BGTVT-TWĐTN ngày 03/02/2015 của Bộ GTVT - TW đoàn thanh nên công sản HCM  phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền đảm bảo TTATGT giai đoạn 2015-2017
4899/QĐ-BGTVT 06/01/2015 Quyết định 4899/QĐ-BGTVT ngày 06/1/2015 Phê duyệt Quy hoạch định hướng phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
5109/QĐ-BGTVT 31/12/2014
Quyết định số 5109/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ GTVT Ban hành Hướng dẫn về thiết kế và tổ chức giao thông trong giai đoạn phần kỳ đầu xây dựng đường ô tô cao tốc
85/2014/TT-BGTVT 31/12/2014 Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ GTVT quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
87/2014/TT-BGTVT 31/12/2014 Thông tư số 87/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ
84/2014/TT-BGTVT 31/12/2014 Thông tư số 84/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ GTVT quy định về tổ chức giao thông và đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ
80/2014/TT-BGTVT 30/12/2014 Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ GTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường thủy nội địa
4912/QĐ-BGTVT 25/12/2014 Quyết định 4912/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ GTVT về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải
78/2014/TT-BGTVT 24/12/2014 Thông tư số 78/2014/TT-BGTVT về việc Quy định về việc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường sắt quốc gia
63/2014/TT-BGTVT 07/11/2014 Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ GTVT quy định về tổ chức. quản lý hoạt động kinh doanh vạn tải bằng xe ô tô và dịch vụ vận tải hỗ trợ vận tải đường bộ
152/2014/TTLT-BTC-BGTVT 15/10/2014 Thông tư liên tịch 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của Liên bộ GTVT và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
3409/QĐ-BGTVT 08/09/2014 QUYẾT ĐỊNH 3409/QĐ-BGTVT BAN HÀNH ĐỊNH MỨC BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG BỘ
3177/QĐ-BGTVT 20/08/2014 Quyết định ban hành Chương trình hành động thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành GTVT
17/CT-BGTVT 14/08/2014 Chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác giải ngân kế hoạch năm 2014, đẩy mạnh tiến độ triển khai, đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án
3067/QĐ-BGTVT 11/08/2014 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của THủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang ATĐB, đường sắt giai đoạn 2014-2020
32/2014/TT-BGTVT 08/08/2014 Thông tư hướng dẫn về quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn
33/2014/TT-BGTVT 08/08/2014 Thông tư Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải
9565/BGTVT-CQLXD 06/08/2014 Văn bản số 9565/BGTVT-CQLXD ngày 06/8/2014 của Bộ GTVT về việc một số công việc nhằm nâng cao chất lượng thiết kế, thi công BTN, khắc phục "hằn lún vệt bánh xe" trên các tuyến đường bộ
31/2014/TT-BGTVT 05/08/2014 Thông tư hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung Ương
99/2014/TTLT-BTC-BGTVT 29/07/2014 Thông tư liên tịch Quy định Bảng giá tài sản hạ tầng đường bộ
27/2014/TT-BGTVT 28/07/2014 Thông tư số 27/2014/TT-BGTVT ngày 28/7/2014 của Bộ GTVT quy định về quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông
15/CT-BGTVT 15/07/2014 Chỉ thị V/v nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, giảm tình trạng chậm, hủy chuyến bay
696/TB-BGTVT 09/07/2014 Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014
26/2014/TT-BGTVT 08/07/2014 Thông tư hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch công ích quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia thuộc dự toán chi của ngân sách trung ương
13/CT-BGTVT 03/07/2014 Chỉ thị của Bộ trưởng BGTVT về tăng cường hực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong ngành giao thông vận tải
2490/QĐ-BGTVT 30/06/2014 Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển khhoa học công nghệ ngành giao thông vận tải giai đoạn 2014-2020 và định hướng đến năm 2030
23/2014/TT-BGTVT 26/06/2014 TT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/213. quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và thông tư 55/20136/TT-BGTVT ngày 26/6/2013 của Bộ trưởng BGTVT về trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
2207/QĐ-BGTVT 11/06/2014 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch triển khai thưcj hiện Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 04/3/2014 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
22/2014/TT-BGTVT 06/06/2014 Thông tư hướng dẫn xây dựng quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở khách và xe ô tô
633/QĐ-BGTVT 03/06/2014 Quyết định 633/QĐ-BGTVT ngày 06/3/2014 của Bộ GTVT về việc mở cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài Giao thông vận tải
634/QĐ-BGTVT 03/06/2014 Quyết định 634/QĐ-BGTVT ngày 06/3/2014 của Bộ GTVT về việc ban hành Thể lệ cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài Giao thông vận tải nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước Ngành GTVT
20/2014/TT-BGTVT 30/05/2014 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình ĐB
19/2014/TT-BGTVT 28/05/2014 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT về bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng
17/2014/TT-BGTVT 27/05/2014 Thông Tư Quy định tiêu chuẩn các chức danh làm việc tại Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ
1984/QĐ-BGTVT 27/05/2014 Quyết định V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài GTVT
1993/BGTVT-VT 27/05/2014 Quyết định ban hành Chương trình Hành bđộng phòng, chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
5886/BGTVT-VT 22/05/2014 V/v tăng cường chất lượng dịch vụ và bảm đảm an ninh, an toàn trong hoạt động giao thông vận tải
15/2014/TT-BGTVT 13/05/2014 Thông Tư của Bộ GTVT hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh Việt Nam
16/2014/TT-BGTVT 13/05/2014 Thông tư Quy định về điều kiện đối với xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông đường bộ
1594/QĐ-BGTVT 29/04/2014 Phê duyệt Quy hoạch hệ thống các trạm dừng, nghỉ dọc theo tuyến chính dự án đường Hồ Chí Minh
12/2014/TT-BGTVT 29/04/2014 Thông tư hướng dẫn quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn
1608/QĐ-BGTVT 29/04/2014 Quyết định ban hành Kế hoạch Phòng, chống tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em giai đoạn 2014-2015
11/2014/TT-BGTVT 29/04/2014 Thông Tư hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh
10/2014/TT-BGTVT 23/04/2014 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2012/TT-BGTVT về kiểm định ATKT và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông CGĐB
966/QĐ-BGTVT 31/03/2014 Quyết định 966/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2014 của Bộ GTVT về việc phê duyệt Quy hoạch cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
858/QĐ-BGTVT 26/03/2014 Quyết định 858/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2014 của Bộ GTVT về việc ban hành Hướng dẫn áp dụng Hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành nhằm tăng cường quản lý chất lượng thiết kế và thi công mặt đường bê tông nhựa nóng đối với các tuyến đường ô tô có quy mô giao thông lớn
2581/BGTVT-TC 13/03/2014 2581/BGTVT-TC ngày 13/3/2014 của Bộ GTVT về việc công khai tình hình quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành năm 2013
35/2013/TT-BGTVT 21/10/2013 Thông tư số 35/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ
22/2013/TT-BGTVT 23/08/2013 Thông tư số 22/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về bảo trì công trình hàng không dân dụng
46/2012/TT-BGTVT 07/11/2012 Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
15/2012/TT-BGTVT 10/05/2012 Thông tư số 15/2012/TT-BGTVT quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông.
83/QC-BGTVT-UBND 31/03/2012 83/QC-BGTVT-UBND ngày 31/3/2014 của Bộ GTVT và UBND tỉnh Gia Lai về việc phối hợp trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động
02/2014/TT-BGTVT 25/02/2012 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/02/2014 của Bộ GTVT quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của thanh tra Ngành Giao thông vận tải
917/QĐ-BGTVT 10/05/2011 Quyết định số 917/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 5 năm 2011 ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải

Văn bản của tỉnh


 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
468/QĐ-UBND 06/08/2015 Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 06/8/2015 của UBND tỉnh Gia Lai V/v Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015 đến năm 2020
396/QĐ-UBND 14/07/2015 Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của UBND tỉnh Gia Lai Ban hành Phương án Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2015-2020
386/QĐ-UBND 08/07/2015 Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của UBND tỉnh Gia Lai V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ Tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Gia Lai
12/CT-UBND 24/06/2015 Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh Gia Lai V/v xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
365/QĐ-UBND 24/06/2015 Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh Gia Lai V/v ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 về phát triển đẩy mạnh công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế
299/QĐ-UBND 26/05/2015 Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh Gia Lai V/v quy định giá dịch vụ xe ra, vào địa điểm tập kết kiểm tra hàng hóa tại Khu kinh tế Cửa khẩu Lệ Thanh huyện Đức Cơ
430/QĐ-UBND 18/05/2015 Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND tỉnh Gia Lai V/v phê duyệt Danh mục các thủ tục hành chính đặc thù và liên thông trên địa bàn tỉnh
834/QĐ-UBND 17/09/2015
Quyết định số 834/QĐ-UBND ngày 17/9/2015 của UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg V/v tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác Cải cách thủ tục hành chính
556/QĐ-UBND 29/09/2015 Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 09/205/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Chính Phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cữa, một cữa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở các địa phương
4135/KH-UBND 22/09/2015 Kế hoạch số 4135/KH-UBND ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh Gia Lai về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tỉnh Gia Lai trong hai năm 2015-2016

Văn bản của Sở


 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
2160/SGTVT-QLPTNL 25/10/2018 Văn bản số 2160/SGTVT-QLPTNL ngày 25/10/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc Chấp thuận phương án hoạt động đào tạo hạng A1
726/QĐ-SGTVT 26/09/2018 Quyết định 726/QĐ-SGTVT ngày 26/9/2018 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc thanh tra công tác quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
645/QĐ-SGTVT 21/08/2018 Quyết định 645/QĐ-SGTVT ngày 21/8/2018 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai Về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
1654/KH-SGTVT 16/08/2018
Kế hoạch 1654/KH-SGTVT ngày 16/8/2018 của Sở Giao thông vận tải Gia Lai về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý  nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý  "xe vòng vo" đón trả khách không đúng nơi quy định
1382/SGTVT-QLPT&NL 11/07/2018 Văn bản số 1382/SGTVT-QLPT&NL ngày 11/7/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc chấp thuận phương án hoạt động  đào tạo lái xe mô tô hạng A1
1255/SGTVT-QLPT&NL 25/06/2018 Văn bản số 1255/SGTVT-QLPT&NL ngày 25/6/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc chấp thuận phương án hoạt động  đào tạo lái xe mô tô hạng A1
250/BC-SGTVT 12/02/2018 Văn bản số 250/BC-SGTVT ngày 12/02/2018 về việc báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư cả năm 2017
QTKP 2017 05/02/2018 Bảng Quyết toán kinh phí năm 2017 - Thanh tra Sở
200/SGTVT-QLPT&NL 02/02/2018 Thông báo bổ sung sân sát hạch đủ điều kiện tổ chức sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tại các huyện, thị xã.
131/TB-SGTVT 22/01/2018 Thông báo số 131/TB-SGTVT về việc Lịch tiếp công dân định kỳ  của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai năm 2018

Các văn bản khác


 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 
Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
11/2012/TT-BXD 25/12/2012 Thông tư số 11/2012/TT-BXD ngày 25/12/2012 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng
01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
14/2014/TTLT-BTC-BTP 31/03/2014 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở
137/2013/TT-BTC 07/10/2013 Thông tư 137/2013/TT-BTC ngày 07/10/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp
114/2013/TT-BTC 20/08/2013 Thông tư 114/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng linh kiện, xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng
01/2014/TTLT-BNV-BXD 21/08/2014 Thông tư liên tịch  của Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào lưu trữ lịch sử
4061/QĐ-BTP 14/10/2011 Quyết định số 4061/QĐ-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp Phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016
VBTH 13/08/2015 TÀI LIỆU TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI(DÀNH CHO NGƯỜI ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI)
VBHD 13/08/2015 TÀI LIỆU TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI (DÀNH CHO LÁI XE, NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN XE)
10/2015/TT-BKHĐT 26/10/2015 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chon nhà thầu
Trang chủ     |     Tin tức     |     Liên hệ     |     Mobile     |     Site map

Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Điện thoại: 0269 3824248  - Fax: 0269 3824241 - Email: sgtvt@gialai.gov.vn
Giấy phép số: 11/
GP-TTĐT ngày 17/11/2016   của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai.

Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai